#

บทความ  

New Normal ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมมือกันปรับพฤติกรรมช่วยห่างไกลโรคติดต่อ COVID 19
จากสถานการณ์ COVID นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคม ต่อจากนี้ ทุกคนต้องเริ่มปรับพฤติกรรมเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้ห่างไกลโรคติดต่อ การป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 เป็นมาตรการที่ประชาชนทุกคนควรทำและให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคม ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถทำได้ ดังนี้
-สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านและไปยังที่สาธารณะ
-หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย รวมทั้ง ใบหน้า จมูก ปาก
- หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ หรือ แอลกอฮอลเจลล้างมือ อย่างน้อยครั้งหล่ะ 20 วินาที
- เว้นระยะห่างทางสังคม
- สังเกตุความผิดปกติของร่างกาย เช่น มีไข้สูง ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ
- หากคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วยชุด ATK
มาตรการป้องกันการติดเชื้อไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนคนใดคนนึง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม

หากมีความจำเป็นต้องเดินทางเป็นหมู่คณะควรเลือกใช้บริการรถตู้ ที่มีมาตฐานการให้บริการและการป้องกันเชื้อโรค ดังนี้
* รถทุกมีฉากกั้นกลางระหว่าง คนขับ และผู้โดยสาร สามารถป้องกันการแพร่เชื้อโรคได้
* รถตู้ทุกคันทำความสะอาดที่นั่งโดยสารและมีการพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนให้บริการ
* รถตู้ทุกคันมีบริการ หน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอลล้างมือตลอดการเดินทาง
* พนักงานขับรถได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มตามที่กรมอนามัยได้กำหนดไว้
* พนักงานขับรถทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในรถ

อ่านเพิ่มเติม...

Comming Soon.....

อ่านเพิ่มเติม...