#

บริการเช่ารถ 

* เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการใช้บริการ ทางเราขอให้ผู้ใช้บริการ ทำการจองตามรายละเอียดด้านล่างนี้
1.   ผู้ใช้บริการ สามรถโทรจองรถ ได้ที่ โทร. 086-515-2477 / 089-517-8388
2.  ผู้ใช้บริการจะต้องวางเงินมัดจำการใช้บริการจำนวน 50% ของยอดรวมทั้งหมด และชำระส่วนที่เหลือในวันสุดท้ายของการให้บริการ
3.  ผู้ใช้บริการจะต้อง ส่งหลักฐานการวางเงินมัดจำ 50% มาที่ vanbetter-vip@hotmail.com / ID;Line : vanbetter
4.  ผู้ให้บริการ จะส่งเอกสารยื่นยัน การให้บริการทุกครั้ง เมื่อได้รับการจองและวางเงินมัดจำ จากผู้ใช้บริการ
5.  ผู้ใช้บริการสามารถ ยกเลิกการจองได้ล่วงหน้า 3-7 วันก่อนการเดินทาง เรายินดีคืนมัดจำให้เต็มจำนวนเงื่อนไขการใช้บริการ

* ระยะเวลาการให้บริการ วันล่ะ 12 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.
* เกินเวลา 19.00-23.00 น. คิดค่าโอที ชั่วโมงหล่ะ 150-200 บาท
* เกินเวลา 23.00-01.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม 1/2 วัน
* เกินเวลา 02.00 น.เป็นต้นไป คิดค่าบริการเพิ่ม 1 วัน
* ราคาข้างต้นนี้ เป็นราคาเช่ารถพร้อมคนขับเท่านั้น ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง / ทางด่วน/ค่าจอดรถที่เกิดขึ้นจริงตามใบเสร็จ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระทั้งหมด
* กรณี เดินทางค้างคืน ตจว. ผู้ใช้บริการจะต้องมีห้องพักให้พนักงงานขับรถ หรือ ชำระค่าห้องเพิ่ม 500 บาท/คืน

หมายเหตุ ราคาไม่รวมค่าน้ำมันและทางด่วน

รถที่บริการ โรงแรม-สนามบิน (รวมน้ำมัน) กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ต่างจังหวัด ต่างจังหวัด / ขึนดอยสูง
รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง 2,000 บาท 2,000 บาท 2,200 บาท 2,500-3,000 บาท
รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง 1,800 บาท 1,800 บาท 2,000 บาท 2,200-3,000 บาท
HUNDAI H1 5 ที่นั่ง 2,000 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท ราคาตามตกลง
CARMY VIP 2 ที่นั่ง 2,000 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท ราคาตามตกลง